DİLİMİZ

DİLİMİZ

Kafkas dilleri veya İber-Kafkas dilleri, Kafkasya'nın yerli halklarının konuştuğu ve belli başlı dil aileleriyle yakınlığı olmayan dil grubu. Kuzey Kafkas dilleri ve Güney Kafkas Dilleri olarak iki temel gruba ayrılır. Kuzey Kafkas dilleri ayrıca kendi aralarında Kuzeybatı Kafkas dilleri (Abhaz - Adığe dilleri) ve Kuzeydoğu Kafkas dilleri (Nah - Dağıstan dilleri) olarak ikiye ayrılır.

  • Kuzeybatı Kafkas dilleri: Çerkesçe (Adığece) ve Abazaca
  • Kuzeydoğu Kafkas dilleri: Nah (Çeçen-İnguş-Bats) ve Dağıstan dilleri,
  • Güney Kafkas dilleri

Aşağıdaki şemada Kafkas dilleri'nin birbirleriyle olan akrabalıkları gösterilmektedir.

Aslında Güney Kafkas dilleri, diğer Kafkas dilleri gibi kesin olarak Kafkasya isminde sınıflandırılamamışlardır. Bazı dilbilimcilere göre ise, bu dört dilin izole diller oldukları da söylenmektedir. Aşağıda Kafkas dillerinin karşılaştırılması verilmiştir:

Kaynak :http://tr.wikipedia.org/wiki/Kafkas_dilleri